Minulost

Minulost  člověka, chápu ve dvou základních rovinách. První je minulost, kterou jsme nemohli ovlivnit. A potom je minulost, kterou už jsme mohli ovlivnit, věci, na které jsme měli vliv a na kterých jsme se aktivně nebo pasivně podíleli.

Vyrůstali jsme v určitém prostředí, což jsme nemohli ovlivnit. Nikdo nemůže ovlivnit, do jakého prostředí, jakým rodičům se narodí. Nemohli jsme ovlivnit, jak se k nám určití lidé chovali, jak s námi jednali. Ocitali jsme se v situacích, které jsme nemohli ovlivnit, ani změnit. Neměli jsme žádný vliv na to, jak naše dětství probíhalo, jaké pocity jsme si z něj odnesli. Někoho dětství poznamenalo natolik, že se potýká s psychickými problémy. Ovládly ho pocity a emoce, kvůli kterým nevidí v životě smysl. Ztratil schopnost radovat se ze života. Jeho myšlení je veskrze negativní a nedokáže s tím nic udělat. S dětstvím můžeme mít spojené i jiné pocity a emoce. Neklid, zlost, vztek, strach, nenávist, nespokojenost, lítost, výčitky atd. To vše v nás může vytvářet absenci pocitu štěstí nebo spokojenosti a my s tím nedokážeme nic udělat. Nemáme na to žádný vliv. Tyto pocity nás povahově změnily. Máme díky nim negativní pohled na svět. A to nás nutí očekávat spíše ty špatné, než dobré věci od života. A to nás automaticky připravuje o Odvahu a Sílu. Negativní myšlení, které jsme si už v dětství nebo dospívání vytvořili nás nutí chovat se stále stejně. Je to zvyk, který nedokážeme změnit.

Když v nás určité vzpomínky z dětství a dospívání nebudou vyvolávat negativní emoce a pocity, dokážeme přemýšlet, jak se s danou situací chceme vyrovnat. Buď se spokojíme s tím, že se nám určitá situace vybaví, vzpomeneme si na ní, ale bez negativních emocí nebo můžeme změnit vztah k určitým lidem tím, že jim odpustíme. Budeme mít odvahu s nimi v klidu o dané věci mluvit, probrat určitou situaci. Nebudeme mít špatný pocit, strach, vztek nebo obavy z toho, když určité lidi potkáme. Ale naopak, zůstaneme v klidu. Potřebujeme se s minulostí vyrovnat, uzavřít určitou kapitolu svého života. Uleví se nám a my můžeme jít svým životem dále. Můžeme dokonce na určitou věc ze svého dětství zapomenout, i když to chce trochu delší čas. Nic méně, jde to. Čím více si dokážeme ze svého dětství vybavit hlavně ty příjemné a hezké vzpomínky, o to více se nám vrátí schopnost radovat se ze života, užívat si ho. Díky tomu se začneme dívat na život zase jinak. Do určité míry zmizí náš pesimismus, který nás ovládal. Můžeme se zcela nebo částečně zbavit psychických problémů nebo zdravotních, pokud s tím souvisí. V mnoha případech žijeme minulostí místo toho, abychom žili přítomností. A to z nás vysává Životní sílu.

Ještě něco nás zatěžuje z naší minulosti. Věci, na které jsme měli vliv. Existují věci, které si vyčítáme. Za které se chceme trestat, obviňujeme se z určitých věcí. Vracíme se k určitým životním situacím a rozhodnutím. Litujeme věcí, které jsme udělali nebo naopak neudělali. Nedokážeme odpustit sami sobě. Chtěli bychom vrátit čas. Ale tím nic nevyřešíme. Naopak si ubližujeme. Emoce a pocity, které s tím máme spojené nás připravují o pozitivní myšlení a nutí nás být pesimisty. A my potřebujeme pozitivní myšlení, protože to nám dodává Sílu nutnou pro život. Pesimistické myšlení nás naopak o tuto Sílu připravuje, protože všechno vidíme černě. Ale nic s tím nedokážeme dělat. Emoce a pocity z minulosti přicházejí samy, bez pozvání a automaticky.

Když se zbavíme nechtěných emocí a pocitů, minulost nás přestane zatěžovat. Čím více, tím lépe. Protože, čím více se zabýváme minulostí, neustále si něco připomínáme, stále se něčím trápíme, tím více nás negativní emoce s tím spojené, připravují o radost ze života. Schopnost bavit se a nedokážeme být spokojeni. Zároveň nám tyto emoce snižují vlastní hodnotu, protože si sami sebe nevážíme. Takže nás připravují o sebevědomí.Nejsme se sebou spokojeni, podceňujeme se, litujeme se a to vše může vést k psychickým problémům. Poruchám vnímání světa a života. Což jsou klasické duševní poruchy. A takových problémů máme, jako lidi, stále více. Mladé lidi z toho nevyjímaje. Zbavte se pocitů, že vám někdo ublížil, zradil vás, zapomeňte na bolesti spojené se vztahy s partnery. K ničemu vám to není. Jen vás to brzdí v tom, abyste si života užívali a měli z něj hlavně radost.

Klid, bez negativních emocí nám dodá odvahu přemýšlet nad minulostí s odstupem. Takže si dokážeme uvědomit, co musíme v životě dělat jinak, co bychom měli změnit nebo, co neumíme a musíme se naučit. Ve výjimečných případech se můžeme vzpomínky nadobro zbavit. Protože to, co potřebujeme pro život jsou vzpomínky, kdy se nám něco povedlo, podařilo, kdy jsme něco zvládli, dokázali atd. Protože tyto vzpomínky v nás vyvolávají pozitivní pocity a ty nás posilují, dodávají nám Odvahu a Sílu. Jistotu, že si poradíme i s dalšími nástrahami, které nám život připraví. A to vše v nás vyvolává určitou bezstarostnost. Nikdo, nikdy ještě nic nevyřešil tím, že si z něčeho dělal zbytečně starost. Věci se mají řešit a ne si s nimi dělat starosti.

 

© 2019 Oldřich Peterek