Vztahy mezi partnery

 

Když jste si jistí sami sebou, tím, co chcete a jak toho případně dosáhnete, chováte se přirozeně podle toho. Jste zvyklí se takhle chovat a nemůžete jinak. Když si v něčem nejste jisti, chováte se podle pocitů, které sebou nejistota přináší. A tak nemůžete určité věci změnit, zlepšit nebo vyřešit. To je taky jen zvyk. A zvyky se dají změnit.

Každý vztah je postavený na tom, jak spolu partneři dokážou komunikovat, jak se k sobě dokážou chovat. A protože je na tom založený každý vztah, tak logicky, pokud něco z toho nefunguje, tak si partneři nerozumí nebo o to méně si rozumí. Zvyk, je způsob, jak nad určitou věcí nepřemýšlet a automaticky jí řešit. Pokud situaci umíte vyřešit, máte tzv.sebevědomí. Pokud ne, sebevědomí vám chybí. A tady je potřeba se podívat na řešení partnerských vztahů pohledem, který sice znáte, ale plně jste si ho neuvědomili. Když vás ani nenapadne, že by určité věci ve vašem vztahu, v dobrém slova smyslu, mohly být jinak, tak jsou pro vás přirozené, normální. A divíte se, že to takhle nemá každý. Prostě vás nenapadne, že by to mohlo být jinak. Je to jenom zvyk.

V každém vztahu mezi partnery platí, když jste si jistí sami sebou a tím, co chcete, partner se chová a myslí, podle toho, co chcete, naplňuje vaší představu a obráceně. Naše nejistota má za následek, že druzí ovlivňují naše myšlení a chování nebo se chovají, podle svých představ.  A to samozřejmě platí i obráceně.

Vytvořím vám nové zvyky myšlení a chování, tím získáte jistotu, sebevědomí, prostě si začnete věřit. Vytvořím vám zvyk chování, že se s přirozenou jistotou, začnete chovat podle toho, co chcete. Je to nový pohled na řešení našich problémů ve vztazích. Řešení, které konečně vede k tomu, co ve vztazích po celou dobu chceme a hledáme. Aby vztahy mezi partnery byly podle našich představ. Je jedno, jaké představy o vztahu máte, důležité je, abyste se podle toho dokázali s jistotou a sebevědomím chovat. Aby vás ani nenapadlo, že to může být jinak. Aby to pro vás bylo něco přirozeného a normálního.  A to je moje práce, to je to, co dělám.