Jak dosáhnout u partnera toho, co chcete

Čím více se můžete na partnera spolehnout, čím více mu můžete věřit, čím lépe spolu dokážete komunikovat, tím více si rozumíte. O to více jste spokojeni nebo šťastní. 

Jak se dokážete chovat, závisí na vašem podvědomí. Když je vaše podvědomí v souladu s tím, co chcete, dosáhnete u partnera čehokoliv. Dosáhnete toho, aby se k vám určitým způsobem choval, aby udělal, co od něj potřebujete nebo chcete, aby změnil své myšlení a chování. Aby změnil určité zvyky a návyky. A proč to tak je? V podvědomí máte uložené vzorce myšlení, které jsou pro vás přirozené. Proto se chováte způsobem, který je pro vás taky přirozený a normální. To, co si neuvědomujete je vaše přirozená jistota, sebevědomí, jak si věříte, jak jste přesvědčiví, protože to vše vychází z vašeho podvědomí, ze zvyku chování. Proto vám to jde úplně samo. V takovém případě nepřemýšlíte, jestli smíte, můžete, je vhodná chvíle atd. Protože vás ani nenapadne, že by to mohlo být jinak, než jak chcete. Všichni se takhle v určitých situacích chováme, jen si to neuvědomujeme. Bohužel situací a věcí, které jsou v našem podvědomí v souladu s tím, co chceme je málo. Podvědomí je plné informací, kterým věříme, věcí o kterých jsme přesvědčeni. Takže naše vědomí, to co, chceme, bojuje s tím, o čem jsme přesvědčeni a co je uloženo v našem podvědomí. Nemůžete se chovat v rozporu s tím, o čem jste přesvědčeni. To je stejné, jako chtít po věřícím, aby se choval, jako ateista. 

V některých situacích vnímáme určitý vnitřní neklid, který navenek, ale není poznat. Vychází z drobných rozporů mezi podvědomím a tím, co vědomě chceme. Pořád působíme sebevědomě, jistě a partner nám díky tomu věří, protože si věříme i my. Určitá nejistota, pochybnosti nebo strach na nás prostě nejsou vidět a nemají vliv na naše přesvědčivé chování. Možná to znáte z nějaké situace, kdy jste měli obavy, věděli jste, že nejste v klidu, ale ostatní vám říkali, že to na vás vůbec nebylo vidět. A to je to podstatné. Ani partner v takovém případě nemá důvod vám nevěřit, protože se zase chováte přirozeně a přesvědčivě. Navenek jste v klidu. V takových případech, dosáhnete vy i partner toho, co chcete. V obou případech ze sebe čerpáte jistotu, kterou potřebujete. Zbavuje vás totiž strachu, obav, pochybností a nedostatku zkušeností s danou situací nebo věcí. Proto, ani jeden z vás nemá problém změnit své zvyky myšlení a chování. Jistota, kterou vzájemně získáváte vám dodává klid, že je všechno v pořádku. Ten drobný rozpor mezi podvědomím a vědomím spočívá v tom, že vaše zažité vzorce myšlení neodpovídají na sto procent tomu, co vědomě chcete.

Čím více jsou programy ve vašem podvědomí v rozporu s tím, co chcete, o to více ztrácíte svůj klid. Působíte nejistě, nepřesvědčivě, chováte se způsobem, že vám partner nevěří, protože sami nevěříte tomu, co říkáte a chcete. Takže se váš partner dále chová, jak je zvyklý, jak mu vyhovuje. Ale, protože od něj něco nutně potřebujete nebo chcete, ignorujete pochybnosti, obavy, nepříjemné pocity a myšlenky, které vnímáte. Ale partner je na vás vidí. Vnímá je z vašeho chování. Proto nereaguje tak, jak od něj očekáváte. Často máte tohle chování tak zažité, že si nejistotu a to, jak se chováte vlastně neuvědomujete. Proto se sice z vašeho pohledu chováte normálně, ale ne tak, jak je potřeba. Jen to nevíte.

Představte si člověka, který působí neklidně, nejistě, nepřesvědčivě. Automaticky mu nevěříte. Ale, když je někdo v klidu, chová se jistě, přesvědčivě, automaticky mu věříte. Takže, jaký je rozdíl v tom, když někomu věříte a když někomu nevěříte? V tom, jak se chováte. Komu vyjdete vstříc? Samozřejmě tomu, komu věříte. Dokud nebude vaše podvědomí v souladu s tím, co vědomě chcete, nebude se ani partner chovat tak, jak chcete. Pomůžu vám změnit myšlenkové vzorce, které máte zažité ve vašem podvědomí. Aby vaše myšlení bylo v souladu s tím, co od partnera chcete. Abyste se chovali sebejistě, věřili si, byli přesvědčiví, získali sebevědomí a byli spokojenější se sebou, partnerem a životem. Budete mít ze sebe i z toho, co od partnera budete chtít, zcela jiné pocity.

Položte si jednoduchou otázku, kdy budete ve vztahu spokojeni nebo šťastni. Kdy budete spokojeni se svým partnerem. Co od něj chcete nebo potřebujete, abyste byli spokojeni nebo šťastní. Jak potřebujete nebo chcete, aby se choval.

Mluvit spolu

- o čem jsme zatím nedokázali

- o čem partner zatím mluvit nechtěl

- o důležitých věcech

- o čem potřebuji

- o všem

- o budoucnosti

- o penězích

- o práci

- rodině

- o tom, co chci změnit

- o tom, s čím nejsem spokojený

 

Spolehnout se na partnera

- v některých věcech

- v těch nedůležitějších věcech

- ve všech důležitých věcech

- ve všem

 

Domluvit se

- na podstatných věcech

- na tom, co se týká nás obou

- domluvit se na všem a chovat se, jako partneři

 

Věřit mu

- co slíbí, to dodrží

- splní, na čem se domluvíme

- udělá, co je potřeba

 

Pro někoho to ale znamená něco jiného

- nelže

- nezatajuje, co bych měl/a vědět

- mluví se mnou na rovinu

 

Chci, aby si mě vážil

- uznávat mou práci

- uvědomit si, co dělám pro rodinu

- vážit si toho, že udržuji domácnost v čistotě a nebrat to, jako samozřejmost


Chci mít pocit, že mě má rád

- byl na mě milý

- choval se romanticky

- říkal mi, jak mě má rád

- byl ke mně něžný

- všímavý

Čím více určité věci ve vztahu fungují, o to lépe si partneři rozumí. Nevím, co potřebujete, abyste byli ve vztahu spokojeni. Ale dovolíte si chtít jen to, co vám pocity na základě zkušeností dovolí. Čemu jste schopni věřit a co si dokážete představit. V životě se bohužel řídíme pocity a ne tím, co skutečně chceme.