Stačí přemýšlet

Spoustu věcí v životě nemůžeme změnit jen proto, že jedeme na autopilota. Nepřemýšlíme nad tím, co v životě chceme. Nikdo nás to nenaučil. Naučili nás, čemu máme věřit, čemu ne, co můžeme chtít a co nemůžeme. Vytvořili v nás zvyky myšlení a chování.

Přinutili vás uvěřit, že se musíte brát takoví, jací jste. Že svou podstatu nezměníte. Utvrzují vás v tom horoskopy, v jakém znamení jste se narodili, po kterém z rodičů jste atd. Takže jste se tak naučili myslet a stal se z toho zvyk. Zastavil bych se právě u toho, po kom v životě jste. Když uvěříte, že jste po otci nebo matce, začnete automaticky napodobovat jejich myšlení a chování. Ale, ještě horší je, že rodiče automaticky u svých dětí očekávají určité věci. S čím budou mít děti v životě potíže, jaké předměty, jim ve škole nepůjdou, jak se budou v určitých situacích chovat. Jak si poradí v kolektivu, jaké sporty jim půjdou, v čem budou nadané a v čem ne. A z tohohle očekávání se stane zvyk.

Přestože potom chcete, aby se dítě chovalo jinak, zvyk je zvyk a tak vaše snaha vychází vniveč. Vinu dáváte dítěti, jste na něj naštvaní, ale chyba je ve vás a ne v dítěti. Dítě nemůže za to, jaké zvyky očekávání jste si vytvořili. Jaké jste si o nich vytvořili představy. Stačí si uvědomit, po kom vaše dítě je, co si myslíte o sobě nebo partnerovi. Jaké má, kdo z vás přednosti, klady a zápory. Co vám jde a co nejde. Jak se chováte a myslíte v určitých situacích. Co vás rozčiluje, s čím nejste u sebe spokojeni atd.

Samozřejmě, že mozek je počítač, který se neustále vyvíjí. Takže u svých dětí můžete pozorovat i věci, které v rodině nenajdete. Ale ten nesmyslný program je, že se dítě automaticky musí někomu podobat. Není náhodou problém také v tom, že chcete mít svého nástupce? Spřízněnou duši, pokračovatele rodu? Chcete automaticky, aby se vám dítě, co nejvíce podobalo! Potom, mu tolerujete určité chování, protože je přece po otci a vy jste to v podstatě očekávali. Kdyby ve vás tento program nebyl, tak dítěti určité chování nikdy trpět nebudete. Budete důslední a dosáhnete u dítěte toho, co skutečně chcete.

Dalším program, který v sobě máte je, že když je dítě po partnerovi, jak já to můžu změnit. Když se partner bude chovat stále stejně. Je potřeba si uvědomit, čeho chcete u dítěte dosáhnout, co má pro vás absolutní prioritu, co je méně důležité a jaké věci třeba chcete, aby u něj fungovaly po celý život atd. Když pochopíte způsob, jak pracuji, proč je potřeba dodržet určitý postup, tak si uvědomíte, že můžete své dítě změnit v čemkoliv. Kompletně, částečně nebo jen trošku. Záleží to jen na vás. A pokud v dítěti vytvoříte nové návyky chování, partner je nedokáže změnit.

 

Přeprogramujte vztah s dětmi

Čeho chcete u svých dětí dosáhnout? Abyste jim mohli věřit a mohli se na ně spolehnout? Ale, toho nikdy nedosáhnete, dokud se děti nebudou chovat tak, jak chcete a nebudou dělat to, co chcete.

Hlavním problém je, že si už nedokážeme uvědomit, co chceme. Jsou věci, které by pro nás měly být přirozené a normální, protože by nám strašně ulehčily život. Čeho chcete u svých dětí dosáhnout? Určitě chcete, aby si uklízely pokoj. Dávaly věci tam, kam patří, podílely se na úklidu domácnosti, pomáhaly, když je potřeba, aby se učily do školy. Určitě chcete, aby neodmlouvaly, nebyly na vás drzé, nemuseli jste jim nic říkat stokrát, ale udělaly to, co jim řeknete. A samozřejmě mnoho dalšího. Ale to už záleží na každém rodiči. Alespoň průměrně inteligentní člověk si dokáže uvědomit, že to neznamená nastolit otrokářský řád.

Kdy si budete jisti, že u dětí dosáhnete toho, co chcete? Když se budou chovat, jak chcete a dělat, co po nich chcete. Žádným jiným způsobem toho nedosáhnete. Zkuste se zamyslet, můžete mít v takovém případě s nimi nějaký problém? Můžete s nimi být nespokojeni? Můžete se na ně zlobit nebo být na ně naštvaní? Nemůžete. Když se tak budou chovat k oběma rodičům, tak si budete jisti jediným. Že jim můžete věřit, že se na ně můžete ve všem spolehnout a podle toho se k nim budete chovat. Doma bude klid a pohoda. Že si to nedokážete představit? Je to důležitější, než to, jestli chcete?

Jsme tak přeplněni informacemi všeho druhu, že jsme zapomněli, co je pro nás skutečně důležité a co musíme chtít, aby fungoval vztah mezi rodiči a dětmi. Můžete mít jakýkoliv pohled na výchovu dětí, ale stejně nebude fungovat, pokud nebude fungovat oboustranná důvěra, dokud nebudete vědět, že se na své děti můžete spolehnout. A to je možné pouze v jediném případě. Když se budou chovat tak, jak chcete, když budou dělat to, co chcete. Protože teprve tehdy, můžete praktikovat volnou výchovu nebo k nim zvolit, jakýkoliv jiný přístup. Ale, stále budou zůstávat základní požadavky, které na dítě vždy budete mít a které budete chtít, aby plnily.

Když budete řešit každý problém, kdy vás děti neposlouchají nebo, kdy se nechovají tak, jak chcete, tak nakonec rezignujete nebo se vám něco podaří vyřešit a něco ne. Ale můžete se přeprogramovat a začít se chovat tak, aby děti dělaly co chcete a chovaly se, jak chcete a nestálo vás to žádnou námahu. Aby to pro vás bylo přirozené a normální a nenapadlo vás, že to může být jinak. Mozek je jenom počítač a když víte, jak na to, tak ho lehce přeprogramujete.

Je to základ, který musí fungovat v každé rodině. Teprve potom můžete přemýšlet nad tím, čeho u dětí chcete ještě dosáhnout. Cíleně je rozvíjet směrem, kterým budete chtít. Ale, dokud nebude fungovat tento základní prvek, nebudete v klidu a pohodě, protože vždy bude nějaký důvod, proč budete s dětmi nespokojeni. Vždy bude nějaký důvod, proč nebudete schopni svým dětem věřit a nebudete mít pocit, že se na ně můžete spolehnout. Když se přeprogramujete, je to ta nejrychlejší cesta, jak jednou pro vždy, napravit vztahy mezi vámi a dětmi. Nejde o to, jestli tomu věříte nebo ne. Ale, jestli jste si jisti, že když budou děti dělat, co chcete, chovat se, jak chcete, tak to vyřeší vaše problémy. Pokud ano, tak stačí jen přijít. Funguje to u každého člověka.