Získejte jistotu, klid a pocit sebevědomí

Když se dokážete chovat v přítomnosti určitých lidí tak, jak chcete nebo potřebujete, začnete se cítit sebejistě. Budete mít pocit sebevědomí a díky tomu se dokážete chovat přirozeně. V určitých případech to nedokážete, protože přítomnost těchto lidí ve vás vyvolává určité pocity. Pocit, že vás ten druhý ohrožuje, máte pocit strachu nebo se necítíte v jeho přítomnosti dobře. Ale nemůžete se setkání s nim vyhnout. Díky tomu ztrácíte pocit jistoty. Pokud je to jen přechodný pocit, dokážete si s tím poradit. Horší to je v případě, kdy se jedná o pocit trvalý, kterého se už nedokážete zbavit. Když je to zvyk.

Nepříjemné pocity můžete mít v přítomnosti určitých lidí, podle toho, jak se tváří, jak s vámi jednají, jak se k vám chovají nebo jen proto, jak vypadají. Můžou vám někoho připomínat, s kým jste neměli dobrou zkušenost. V přítomnosti takových lidí se prostě nedokážete chovat tak, jak chcete. A tento pocit začnete mít vždy, když je uvidíte nebo, když se o nich bude jen mluvit. Je to zvyk chování, který se spustí naprosto automaticky. Určité pocity vás proto už nikdy neopustí.

Může to být obrovská překážka pro vaší práci, podnikání, abyste byli v životě úspěšní. Tito lidé totiž mají nad vámi určitou moc. A mnozí z nich toho dokážou velmi dobře využít ve svůj prospěch. Čím více jste ve stresu z určitých lidí nebo čím více takových lidí ve vašem životě existuje, o to horší pocity máte ze sebe sama. Přestanete si věřit. Čím více vám chybí klid a jistota, tím složitější život máte. A logicky, o to více máte ze svého života horší pocit.

Po určitých zkušenostech si nemusíte být jisti v přítomnosti svých rodičů nebo partnera. A to proto, jak s vámi jednají, jak se k vám chovají nebo, jak s vámi mluví. I tady se z toho stane zvyk, který už nedokážete změnit. A tak se k vám chovají způsobem, který vám nevyhovuje, ale nedokážete, s tím nic dělat. Může se stát, že v jejich přítomnosti jste v trvalém stresu. Což může být důvodem, proč se netěšíte na návštěvu k nim nebo domů a jen představa, že budete v jejich přítomnosti vám způsobuje nepříjemné pocity. V případě rodičů se může jednat o stav, který trvá po celý život. Vždy se můžete cítit, jako malé děti a to je důvodem, proč vám třeba neustále mluví do života, zasahují do něj, i když jste dospělí a máte vlastní rodinu.

Z určitých důvodů se můžete cítit nepříjemně v cizím prostředí, mezi cizími lidmi nebo v novém prostředí. Můžete mít obavy, jestli mezi neznámé lidi zapadnete, jak si s nimi budete rozumět apod. A tak se může stát, že se budete cítit nesví nebo ve stresu pokaždé, když se v takové situaci ocitnete. Můžete mít problém mluvit před menším nebo větším počtem lidí. Pokud máte z lidí strach, jste z nich ve stresu nebo nedokážete být v klidu, může to být příčinou, proč se nedokážete v životě prosadit.

Nepříjemné pocity můžete mít v přítomnosti opačného pohlaví. A to po určitých zkušenostech. Nejistota může vyplývat z jejich sebevědomého chování, z toho, jak s vámi mluví, jak se k vám chovají. Nebo z jejich pouhé přítomnosti Což může vést k tomu, že máte problémy navazovat vztahy a udržet si je. Tuto nejistotu si sebou můžete nést už z dětství. Což se nepříjemně odráží v životě pubertálních jedinců a každá špatná zkušenost a zklamání ještě zesiluje tyto pocity. Což velmi často vede k tomu, že v dospělosti tito lidé žijí singl.

Potřebujete si uvědomit, jak se chcete umět chovat nebo, jak chcete, aby se lidé chovali k vám. A vytvořit si díky této představě nový zvyk chování. Představa toho, jak se chcete umět chovat, může být pro někoho velmi složitá. Zaběhaný zvyk chování a myšlení v podstatě mozku nedovolí představit si, jak by to mohlo být jinak, zvláště po osobních zkušenostech. Pokud, ale máte sebevědomí /viz.rubrika sebevědomí/, které jste získali, už to takový problém není. Najednou si totiž dokážete představit věci, které byste předtím nedokázali. Zvláště, když víte, co chcete.

Umět si něco představit znamená, vědět, co chci. A to je důležité proto, aby vám šlo změnit něco, co jste zatím nedokázali. Když jdeme na něco jinak, než bychom měli, tak to prostě nefunguje. A vzhledem k tomu, že spousta věcí v našem životě nefunguje tak, jak chceme, asi děláme něco špatně. Kdyby ne, tak dokážeme určité věci v našem životě řešit nebo změnit a to vždy, když to potřebujeme nebo chceme.