Nepotřebujeme být v klidu, ale mít to, co chceme

Získejte sebevědomí, začněte si věřit, dosáhněte toho, co chcete a budete v klidu.

Každý vztah, ve kterém jsme spokojeni, nám přináší klid. Čím více fungují vztahy v rodině, tím více jsme v klidu. A pokud máme dobré vztahy s lidmi i mimo rodinu, můžeme dosáhnout ještě většího klidu. Pro každého jsou důležité minimálně tři věci. Peníze, vztahy s partery a zdraví. Čím více fungují v našem životě tyto tři věci, tím více jsme v klidu a pohodě. Buď se budete chovat a myslet, jako generace před námi a své zvyky nikdy nezměníte, takže se nenaplní vaše představy, to, co od života očekáváte a chcete nebo se pokusíte se svým životem, něco udělat. Každý se musí rozhodnout podle svého. Ale, co je to za život, když není takový, jaký chceme. A když je, takový, jaký chceme, jsme v klidu a spokojeni. Nemůžete začít zalévat strom teprve, když vidíte, že začal usychat. Musíte ho zalévat neustále, aby byl pěkně vzrostlý, pevný a zdravý. A když to děláte naprosto automaticky, tak to pro vás není žádná práce.

Pro každého z nás je v životě důležité něco jiného. Pro někoho, co si o něm lidé myslí. Pro jiného pořádek, aby ho lidé nepomluvili. Pro dalšího slušné chování, prospěch, vzdělání, jak vypadá, pro někoho peníze nebo zdraví atd. V takovém případě, jsou to pro nás nesmírně důležité věci, pro které jsme ochotni udělat cokoliv. Prostě každý z nás vyrostl v jiném prostředí a díky tomu si vytvořil jiné životní priority, zvyky. A právě tyto životní priority rozhodují o tom, jestli a kdy máme pevnou vůli, kdy dotahujeme věci do konce, jestli se umíme soustředit, být cílevědomí, trpělíví, dokážeme být v klidu, jsme zodpovědní atd. V určitých případech se ještě k tomu přidávají vlastnosti, jako je zdravá ctižádostivost, snaha v něčem uspět nebo něčeho dosáhnout. Přesně takhle se totiž chová člověk, když je pro něj něco důležité. Problém je v tom, že pokud je pro nás něco důležité, po něčem toužíme nebo nám jde o život, tak když dosáhneme svého cíle, vrátíme se zpět k starému způsobu chhování. Z toho vyplývá, že po přechodnou dobu jsme schopni ze sebe vydat maximum. Překonat cokoliv, co by nám bránilo v dosažení toho, co chceme. A někdo se takhle dokáže chovat po celý život.

Každý z nás potřebuje, aby pro něj byly určité věci důležité po celý život. Nemusí potom překonávat překážky v podobě, nedokážu, nezvládnu, neumím, nechci, později, nefunguje to, nemá to smysl, už jsem to zkoušel, nechce se mi, teď to pro mě není důležité atd. Jsou to stereotypy, zvyky myšlení a chování, do kterých jsme sklouzli, většinou ne vlastní vinou a s těmi ve skutečnosti bojujeme. A potom samozřejmě strach, obavy a další pocity. Když pro nás něco není důležité, zkusíme to, nejdete to, vzdáme to. Zkusíme to i opakovaně, ale nejsme schopni to nedotáhnout do konce. K potřebnému výsledku. A proto máme pocit, že kdybychom měli sebevědomí, tak je všechno jednodušší. Máme pocit, že potřebujeme pevnou vůli, umět dotahovat věci do konce, být zodpovědní, flexibilní, trpěliví, cílevědomí atd. 

Sebevědomí, tedy vlastnosti a schopnosti, které obdivujeme na určitých lidech, vycházejí z určitého zažitého zvyku myšlení, pohledu na danou věc nebo oblast života. Ale vždy mají společné prvky. Člověk, který má sebevědomí, tedy pevnou vůli, ctižádost atd., má tyto vlastnosti a schopnosti proto, že to, co chce, je pro něj důležité a má to jako zažitý zvyk. Díky tomu nemá nepříjemné pocity, strach a obavy  nebo je dokáže překonat. Nedělá mu potíže, chovat se tak, jak potřebuje nebo chce. A když dosáhne požadovaného výsledku přichází pocit uspokojení. Pro mou práci jsou právě pocity, tím nejdůležitějším vodítkem. Protože vypovídají nejen o současných zvycích chování a myšlení, ale i o tom, co si mnohdy nejsme schopni uvědomit.    

Neumíme změnit své zvyky. Nedokážeme překonat určité stereoty. Bojíme se změn, je nám to nepříjemné, máme pocity, že nás někdo do něčeho nutí, že nám chce vzít, na co jsme zvyklí, že nás chce měnit atd. Když nám opravdu na něčem záleží, tak se dokážeme na chvíli vvybičovat, vydat ze sebe to nejlepší a poté, opět sklouzeme k starým zvykům chování. Každý si to může uvědomit, když usiluje o získání něčího srdce. Po určité době můžeme zjistit, že je ten druhý někým úplně jiným, než se jevil doposud. Přestal se totiž snažit a sklouzl k tomu, co je pro něj opravdu přirozené a normální. K svým zvykům chování a myšlení. Je v tom jednoduchá logika. Nechtějte neustále něco měnit, Ale naučte se dělat věci jinak a vytvořte si nové zvyky myšlení a tím změníte své chování tak, jak potřebujete. Zůstanou vám po celý život a už nikdy nesklouznete k těm starým. A má to další výhodu, budete se umět chovat určitým způsobem automaticky, nebudete nad svým chováním, nad tím, jak určité věci řešit, přemýšlet. Budete přirození a sami sebou pořád. Získejte schopnosti a vlastnosti, které jste zatím neměli možnost získat. 

Získejte sebevědomí, abyste byli spokojeni se svým tělem a vzhledem. Třeba tím, že konečně zhubnete, jak chcete nebo potřebujete. A kdykoliv to budete potřebovat. Abyste byli spokojeni ve vztahu s partnerem, protože si budete jisti sami sebou díky tomu, že vždy dobře vypadáte, budete mít pocit, že jste přitažliví nebo atraktivní. To záleží na tom, čeho chcete dosáhnout.

Abyste se k lidem chovali, jak chcete a oni k vám. Získejte sebevědomí, abyste byli úspěšní v tom, co děláte, ve své práci. Abyste vydělávali tolik peněz, kolik potřebujete nebo chcete. Získejte sebevědomí a zlepšete své zdraví nebo se zbavte svých zdravotních problémů. Vytvořte si nové zvyky chování, abyste nemuseli přemýšlet nad tím, jak se máte chovat, ale chovali se tak, jak umíte a neměli z toho špatný pocit. Získejte sebevědomí, abyste byli spokojeni nejen se sebou, ale i se svým životem.

Proč je tak málo sebevědomých lidí? Protože jsme zatím na to šli špatně. K vytvoření sebevědomí nestačí jen určité vlastnosti, schopnosti nebo povahové rysy. Sebevědomí tvoří hlavně zvyky, priority, pocity, představy a musíte vědět, co chcete vyřešit nebo čeho chcete dosáhnout. Musíte mít určité cíle. To vše dohromady teprve tvoří sebevědomí. Když na to půjdete jinak, nedosáhnete toho, co chcete. Nenaplní se vaše očekávání, představy nebo sny a touhy.

Takže, stačí přijít a říct, co chcete, čeho chcete dosáhnout. Pracuji s dospělými i dětmi. A pokud se vám to zdá složité, tak ano je. Ale jednoduchá řešení nás většinou zklamou, protože nedosáhneme požadovaného výsledku. Toho, co chceme. A život rozhodně není jednoduchý, stejně, jako lidský mozek.