Autopilot a život

V průběhu své praxe, jsem si položil jednoduchou otázku. Proč vlastně nemáme v životě, co chceme? Fungující vztahy, rodinu, dobré vztahy s rodiči a sourozenci, proč nejsme zdraví, proč každý není tak bohatý, jak chce, proč nám nejdou určité věci atd. Odpověď na tuto jednoduchou otázku jsem pochopil po několika letech. Všichni máme jedno společné. Nemáme sebevědomí, abychom dosáhli toho, co chceme.  A když ano, tak nedomyslíme, co chceme.

Každý z nás si v průběhu života vytvořil určitý základ, jak myslí. A z toho potom vychází, co ze zvyku říká a jak se chová. To je pro život hodně důležité. Největší podíl na našem dnešním myšlení, měli rodiče. Ti v nás vytvořili iluzi, jak přemýšlet o sobě. Na co máme, na co nemáme, prostě v čem měli sebevědomí, vytvořili jsme si ho také. V čem ho neměli, nemáme ho také, pokud jsme ho nezískali v průběhu života. A to je jeden z důvodů, proč nemáme v životě to, co chceme. Druhým je, že nedomýšlíme, co chceme. Vůbec nepřemýšlíme nad tím, jestli to, co chceme, skutečně vyřeší naší situaci. Jestli skutečně dosáhneme toho, co chceme. Tohle "pouhé" nedotažení do konce znamená, že se situace nezmění a my nechápeme proč.

Uvěřili jsme, že k tomu, abychom v životě měli, co chceme, potřebujeme sebevědomí, pevnou vůli atd. Je to zvyk myšlení, takže se v některých situacích bez sebevědomí a pevné vůle neobejdeme. Proto, když chceme něčeho dosáhnout, chceme vlastně dosáhnout toho, abychom měli sebevědomí a mohli se chovat podle toho, co chceme. Když chcete běháním zhubnout, tak chcete, aby vám to fungovalo. Nic víc přece nechcete. Ale potřebujete vědět, proč běháte, čeho tím chcete dosáhnout a za jak dlouho, toho chcete dosáhnout. A potřebujete mít sebevědomí, abyste viděli výsledek, aby vás ani nenapadlo, že by to mělo být jinak.

Když chcete ve vztahu s partnerem, aby se mezi vámi zlepšila komunikace, musíte si uvědomit v čem, jakým způsobem, toho chcete dosáhnout. Budete k sobě otevřenější, vstřícnější, chápavější, chcete lépe naslouchat? A musíte se podle toho umět chovat, bez toho, že byste nad tím museli přemýšlet. To znamená, abyste se tak chovali automaticky. A to dokážete ve chvíli, kdy máte sebevědomí. Protože se díky němu změní trvale vaše myšlení a chování.

Představte si, že se narodíte rodičům, kteří se mají rádi. Na všem se spolu domluví, je na nich vidět, že si rozumí, respektují se a v takovém prostředí vyrůstáte celý život. Doma slyšíte, jak je potřeba tomu druhému věřit a že je to přirozené a normální, protože on ti potom oplácí stejnou mincí. Takové chování a myšlení ve vás vytvoří sebevědomí, takže vás nenapadne, že by to mohlo být jinak. Máte jasnou představu o tom, čeho chcete ve vztahu dosáhnout a podle toho se přirozeně chováte a myslíte.

A teď si představte, že se narodíte rodičům, kteří se od vašeho útlého dětství hádají. Jeden o druhém říká nelichotivé věci, stejně, tak o opačném pohlaví. Neustále slyšíte, že opačnému pohlaví se nedá věřit a člověk je nemůže nikdy pochopit. A v tom žijete celý život. V podstatě nemáte na výběr, co si můžete dovolit od vztahu očekávat, protože se neumíte chovat a myslet jinak, než rodiče. Nemáte sebevědomí, abyste to změnili, i když strašně moc chcete. 

Potřebujete vědět, čeho chcete dosáhnout, aby to řešilo vaši stávající situaci. Abyste si byli jisti, že to odpovídá tomu, co od toho očekáváte. Tomu, co chcete. Tady vás povedu, protože je to ten nejdůležitější krok. Dále vás povedu, abyste si uvědomili, o čem jste přesvědčeni, že je potřeba, aby to fungovalo. Existují zvyky myšlení, díky kterým jsme přesvědčeni, že určité věci mohou fungovat, jen za určitých podmínek. Výsledek uvitíte okamžitě v tom, že se přestanete danou situací zabývat, řešit jí. Po 2-3 dnech ve změně chování svém a dotyčné osoby. A po týdnu to pro vás už bude přirozené a nnormální chování. To je tedy doba, která musí uběhnout, abyste měli trvalé sebevědomí a chovali se podle toho, co chcete. Funguje to u každého, ať tomu věříte nebo ne.