O čem jsme přesvědčeni

V průběhu své praxe, jsem si položil jednoduchou otázku. Proč vlastně nemáme v životě, co chceme? Fungující vztahy, rodinu, dobré vztahy s rodiči a sourozenci, proč nejsme zdraví, proč každý není tak bohatý, jak chce, proč nám nefungují určité věci, proč nejsme úspěšní, proč nejsme šťastní atd. Odpověď na tuto jednoduchou otázku jsem pochopil po několika letech. Všichni máme jedno společné. Nechceme věci, které nevidíme okolo sebe a jsme přesvědčeni, že pouze za určitých podmínek, může náš život vypadat tak, jak chceme. Ale nedokážeme si tyto podmínky uvědomit, abychom je naplnili.

Nezáleží na tom, v jakém prostředí jste vyrostli. Nezáleží na tom, co máte v životě za sebou. Záleží jen na tom, jestli máte představu o tom, jak se svým životem chcete naložit a víte, za jakých podmínek, toho můžete dosáhnout. Jsme přesvědčeni, že bez sebevědomí člověk ničeho nedosáhne. Jsme přesvědčeni, že bez pevné vůle, určitých věcí nedosáhneme. A když nedokážeme v určitých situacích zachovat klid, tak si s nimi neporadíme. Pomůžu vám s tím, o čem jste přesvědčeni, že pro svůj život potřebujete. Pomůžu vám chovat se tak, jak potřebujete, abyste měli, co chcete.  

Každý člověk je přesvědčený, že toho, co v životě chce, může dosáhnout jen za určitých podmínek. A když tyto podmínky nedokáže naplnit, diví se, proč mu něco v životě nefunguje, proč to není tak, jak chce. Na těchto podmínkách je založený celý život. Kdy můžeme být úspěšní, šťastní a spokojeni, kdy můžeme být zdraví, kdy nám může fungovat vztah s partnerkou nebo partnerem atd. Když se dokážeme chovat podle toho, o čem jsme přesvědčeni, že potřebujeme pro dosažení svého cíle, život se ubírá směrem, kterým chceme. Je to jedna z možností, jak mít život, podle svých představ. Jsou to sice jen zvyky myšlení, které jsme si v průběhu života vytvořili, ale jsme o nich tak přesvědčeni, že přes to vlak prostě nejede.

Můžete se začít chovat podle podmínek, za jakých můžete v životě dosáhnout toho, co chcete, ale to si je musíte nejdříve uvědomit. Pokud se budete chovat jen podle toho, co si myslíte nebo čemu věříte, že je správně a ne podle toho, o čem jste přesvědčeni, určité věci se ve vašem životě nebudou vyvíjet tak, jak chcete. Nemůžete jít proti něčemu, o čem jste vnitřně přesvědčeni. Je to stejné, jako jít hlavou proti zdi. Vítěze už dopředu znáte.